Nawigacja

Aktualności

Prace remontowe przy Pomniku Ofiar Katyńskich na Cmentarzu Komunalnym Junikowo – grudzień 2019

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Poznaniu informuje, że prace remontowe Pomnika Ofiar Katyńskich na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu, zlecone i w całości sfinansowane przez Oddział IPN, zostały zakończone w pierwszej połowie grudnia 2019 r.

Pełen zakres robót został ujęty zarówno w „Przedmiarze robót”, jak i „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót remontowych Pomnika Ofiar Katyńskich na terenie Cmentarza Komunalnego Junikowo w Poznaniu”, sporządzonej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane oraz będącej członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wykonanie prac zlecono firmie „Michał Palacz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe” w Poznaniu. Ich zakres obejmował roboty rozbiórkowe (wstępne oczyszczenie powierzchni okładzin z kamienia naturalnego, mycie powierzchni z kamienia naturalnego, rozebranie okładzin z płyt marmurowych), naprawę podłoża betonowego pod okładziny z płyt kamiennych, montaż płyt marmurowych na zaprawie klejowej mrozoodpornej, przywrócenie pierwotnego koloru wraz z polerowaniem, a także renowację drewnianego krzyża (demontaż, wymiana zbutwiałych elementów, szpachlowanie, szlifowanie powierzchni drewnianych, zagruntowanie i malowanie krzyża).

W ocenie Biura zlecone prace zostały wykonane z dochowaniem wszelkiej staranności, fachowo, rzetelnie oraz w wyznaczonym przez Instytut terminie.

W toku robót OBUWiM IPN uzyskało opinię stolarzy, fachowców specjalizujących się w pracy w drewnie, dotyczącą faktycznego stanu zachowania remontowanego krzyża. W ocenie specjalistów uszkodzenia były zbyt rozległe i głębokie, by możliwa była renowacja istniejącego krzyża. W związku z powyższym, mając na względzie znaczenie oraz doniosłość zbliżającej się 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, podjęto decyzję o wykonaniu nowego krzyża, a następnie jego usadowieniu do dnia 31 marca 2020 r. Do tego czasu wykonawca zamontuje zabezpieczony stary krzyż.

do góry