Nawigacja

Komunikaty

Sąd Rejonowy w Poznaniu wydał wyrok w sprawie przeciwko Ryszardowi S.

Krzysztof Kapuza
Data publikacji 08.06.2016

S. 75/13/Zk

W dniu 3 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu VIII Wydział Karny (sygn. VIII K 287/15/5) wydał wyrok w sprawie przeciwko Ryszardowi S. oskarżonemu o to, że:

  1. w dniu 13 marca 1989 roku w Poznaniu jako funkcjonariusz państwa komunistycznego z Wydziału IV KWMO w Poznaniu dopuścił się zbrodni komunistycznej polegającej na poświadczeniu nieprawdy w wytworzonym przez siebie dokumencie – raporcie dotyczącym rzekomego wręczenia Bernardowi R. nagrody rzeczowej w postaci opłaty paszportowej – co do okoliczności mającej znaczenie prawne i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w wysokości 10.000 zł;
  2. w dniu 10 listopada 1989 roku w Poznaniu jako funkcjonariusz państwa komunistycznego z Wydziału IV KWMO w Poznaniu dopuścił się zbrodni komunistycznej polegającej na poświadczeniu nieprawdy w wytworzonym przez siebie dokumencie – raporcie dotyczącym rzekomego spotkania z tajnym współpracownikiem o ps. „Emil” – co do okoliczności mającej znaczenie prawne i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w wysokości 1.000 zł.

Sąd Rejonowy uznał, że oskarżony Ryszard S. dopuścił się zarzuconych mu w akcie oskarżenia przestępstw i wymierzył za czyn opisany w pkt. 1 karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn opisany w pkt. 2 karę 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd ten następnie wymierzył karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat tytułem próby, grzywnę w wysokości 40 stawek po 10 zł każda i zobowiązał oskarżonego do przeproszenia pokrzywdzonego.

Powyższy wyrok jest nieprawomocny. 

Poznań, 8 czerwca 2016 r.

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu 
prok. Sylwester Napieralski

do góry