Nawigacja

Komunikaty

Wyrok Sądu Rejonowego w Opolu w sprawie prowadzonej przez prokuratora OKŚZpNP – IPN w Poznaniu przeciwko Konradowi K.

Natalia Cichocka
Data publikacji 19.07.2016

Sąd Rejonowy w Opolu w dniu 12 lipca 2016 roku wydał wyrok w sprawie prowadzonej przez prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Poznaniu przeciwko Konradowi K.

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu oskarżyła byłego strażnika Centralnego Więzienia we Wronkach Konrada K., zarzucając mu popełnienie trzech przestępstw polegających na fizycznym znęcaniu się w latach 1948–1954 nad więźniami przedmiotowego więzienia.

Jak ustalono w toku postępowania prowadzonego przez prokuratora OKŚZpNP w Poznaniu, Konrad K. pracował w komunistycznych organach bezpieczeństwa w latach 1946–1979 jako funkcjonariusz więziennictwa. W dniu 1 lipca 1948 r. został komendantem pawilonu I wronieckiego więzienia, a od 1952 r. był funkcjonariuszem Działu Specjalnego zajmującego się w więzieniu rozpracowywaniem więźniów politycznych. W czerwcu 1954 r. został przeniesiony do innego więzienia.

Prokurator na podstawie zeznań świadków – byłych więźniów Centralnego Więzienia we Wronkach – ustalił, że Konrad K. w czasie swojej służby w tym więzieniu znęcał się nad trzema więźniami, odbywającymi karę pozbawienia wolności za swą działalność niepodległościową: członkiem organizacji „Wolność i Niepodległość” – Tadeuszem C., członkiem organizacji „Orlęta” – Lesławem P. oraz członkiem organizacji „Konspiracyjne Wojsko Polskie” – Józefem J. Jak ustalono oskarżony bił i kopał ww. po całym ciele, zmuszał do długotrwałego biegania połączonego z koniecznością wielokrotnego upadania i podnoszenia się oraz umieszczał w betonowym pomieszczeniu tzw. „karcu”, na skutek czego doprowadzał ich do fizycznego wyczerpania.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 12. lipca 2016 r. Konrada K. uznano za winnego popełnienia zbrodni komunistycznych na szkodę Tadeusza C. i Lesława P., za co został skazany na karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat. W części dotyczącej przestępstwa popełnionego wobec Józefa J. postępowanie umorzono z uwagi na przedawnienie karalności przestępstwa, sąd uznał, że w przypadku tego czynu działanie sprawcy nie miało motywu politycznego.

Powyższy wyrok jest nieprawomocny.

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Poznaniu
Prokurator
Sylwester Napieralski

do góry