Nawigacja

Komunikaty

OKŚZpNP w Poznaniu poszukuje osób posiadających informacje w sprawie bezprawnych pozbawień wolności polskich robotnic przymusowych wraz z dziećmi w latach 1939-1945 w obozie w Pile w warunkach grożących ich biologicznym wyniszczeniem

Marta Sankiewicz
Data publikacji 20.12.2018

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu prowadzi śledztwo o sygnaturze S 51.2018.Zn w sprawie zbrodni przeciwko ludzkości będącej jednocześnie zbrodnią nazistowską, popełnionej w zamiarze zniszczenia w całości lub w części polskiej grupy narodowościowej, a polegającej na bezprawnym pozbawieniu wolności polskich robotnic przymusowych wraz z dziećmi w okresie od 1939 r. do 1945 r. w obozie w Pile, w warunkach grożących im biologicznym wyniszczeniem przez funkcjonariuszy III Rzeszy – niemieckich strażników obozowych.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o telefoniczny (listowny lub mailowy) kontaktz Oddziałową Komisją w Poznaniu osoby pokrzywdzone opisanymi na wstępie zbrodniami, jak również krewnych ofiar, świadków zdarzeń lub osoby mające istotne informacje w tym zakresie, które nie składały do tej pory w tej sprawie zeznań.

Korespondencję prosimy kierować na adres: Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, 61-487 Poznań,ul. Rolna 45a, numer telefonu: 61 835 69 06, fax 61 835 69 07, e- mail: sylwester.napieralski@ipn.gov.pl

Poznań, dnia 19 grudnia 2018 r.

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Poznaniu

prokurator Sylwester Napieralski

do góry