Nawigacja

Komunikaty

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu poszukuje osób posiadających informacje w sprawie zbrodni dokonanych okresie od 28 października 1942 r. do marca 1944 r. na polskich więźniach podobozu Köln/Rhein, należącego do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, przez niemiecką załogę ww. podobozu

Marta Sankiewicz
Data publikacji 11.01.2019

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu prowadzi śledztwo o sygnaturze S.1.2019.Zn sprawie zbrodni popełnionych w okresie od 28 października 1942 r. do marca 1944 r. na polskich więźniach podobozu Köln/Rhein, należącego do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, przez niemiecką załogę ww. podobozu. Podobóz Köln/Rhein powstał na przedmieściu tego miasta w dniu 28.10.1942 r. jako zewnętrzne komando KL Buchenwald, nazywane też Baubrigade III. Liczyło ono wtedy około 800 więźniów, mężczyzn, różnych narodowości, w tym głownie Polaków i Rosjan. Byli oni zakwaterowani w pomieszczeniach hal targowych Targów w Kolonii. Obóz ten praktycznie funkcjonował do marca 1944 r. kiedy to więźniów w większości przewieziono do obozów we Francji, gdzie zatrudniono ich do budowy schronów dla rakiet V2. Więźniowie podobozu Köln/Rhein zatrudniani byli przede wszystkich do prac budowlanych na terenie miasta, do odgruzowania zawalonych budynków w wyniku alianckich bombardowań, do poszukiwania zwłok mieszkańców, którzy zginęli pod gruzami domów w wyniku tych nalotów, a także rozminowywania niewybuchów bomb, które nie wybuchły podczas bombardowań. Więźniów umieszczono na terenie sal wystawowych kolońskich Targów. Pilnowani byli przez uzbrojonych strażników. Do kilkunastogodzinnej pracy na terenie miasta prowadzeni byli pod strażą. Spali na pojedynczych pryczach, posiłki dostawali przed i po pracy. Warunki pracy, bytowania i wyżywienia były ciężkie. W obozie dochodziło do licznych pobić i znęcania się nad więźniami. Komendantem obozu był Obersturmführer Karl Völkner, ur. 25.02.1898 r. w Quedlinburg. Z niemieckiej załogi obozu ustalono jeszcze Paula Tscheu, ur. 30.12.1894 r. W Rosterdorf i Franza Janitschke, ur. 01.03.1897 r. w Ober-Glogau.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o telefoniczny (względnie listowny) kontakt z Oddziałową Komisją w Poznaniu krewnych ofiar, świadków zdarzeń lub osoby mające istotne informacje w tym zakresie, których do tej pory nie przesłuchano. Korespondencję prosimy kierować na adres: Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, 61-487 Poznań, ul. Rolna 45a, numer telefonu: 61 835 69 06 lub 61 835 69 13, fax 61 835 69 07.

Poznań, dnia 10.01.2019 r.

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Poznaniu
prokurator Sylwester Napieralski

do góry