Nawigacja

Komunikaty

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu poszukuje osób posiadających informacje w sprawie dokonanych w okresie od czerwca 1944 r. do 11 kwietnia 1945 r., w obozie koncentracyjnym Halberstadt, stanowiącym podobóz obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, zbrodni zabójstw i znęcania się nad polskimi więźniami przez niemieckich strażników ww. obozu

Marta Sankiewicz
Data publikacji 29.04.2019

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu prowadzi śledztwo o sygnaturze S.29.2019.Zn w sprawie mających miejsce w okresie od czerwca 1944 r. do 11 kwietnia 1945 r., w obozie koncentracyjnym Halberstadt, stanowiącym podobóz obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, zbrodni zabójstw i znęcania się nad polskimi więźniami przez niemieckich strażników ww. obozu. Z zeznań dotychczas przesłuchanych świadków wynika, iż w tym podobozie osadzano także polskich więźniów i że dochodziło w nim do maltretowania i znęcania się nad więźniami. Nie ustalono dokładnie, kiedy powstał obóz w Halberstadt, z zeznań świadków wynika, iż niektórzy z nich przebywali w nim od lata 1944. Strona niemiecka w swoich ustaleniach podaję datę czerwiec 1944 r. Obóz w Halberstadt podzielony był na 3 komanda: komando Halberstdt-Junkerwerke, utworzone w sierpniu 1944 r. przebywało w nim średnio ok. 600 więźniów, komando Langenstein, pow. Halberstadt (inna nazwa MALACHIT lub ZWIEBERGE), funkcjonujące od czerwca 1944 r., przebywało w nim średnio ok. 6000 więźniów zatrudnionych przy budowie podziemnej fabryki broni oraz komando Langenstein, pow. Halberstadt (inna nazwa MAIFISCH), utworzone w listopadzie 1944 r. ze średnia ilością ok. 200 więźniów, zatrudnionych przy pracach budowlanych organizacji Todt. Obóz ten i jego komanda funkcjonował do kwietnia 1945 r., kiedy to rozpoczął się marsz ewakuacyjny, w trakcie którego śmierć poniosło kilka tysięcy więźniów. Był to obóz dla mężczyzn różnych narodowości, w tym Polaków. Więźniowe tego podobozu byli głodzeni, bici i maltretowani przez strażników tego obozu. Dochodziło też do zabójstw więźniów, szczególnie podczas ewakuacji. Z szacunków wynika, iż zostało tam zamordowanych kilkuset Polaków. Komendantem komanda Junkerswerke był Sturmscharführer SS Heinrich Ludwig Bachfischer, komanada MALACHIT/ZWIEBERGE Hauptsturmführer SS Hoffmann (dokładnych danych nie ustalono), a komanda MAIFISCH Unterscharführer SS Michael Wölfle.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o telefoniczny (względnie listowny) kontakt z Oddziałową Komisją w Poznaniu krewnych ofiar, świadków zdarzeń lub osoby mające istotne informacje w tym zakresie, których do tej pory nie przesłuchano. Korespondencję prosimy kierować na adres: Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, 61-487 Poznań, ul. Rolna 45a, numer telefonu: 61 835 69 06 lub 61 835 69 13, faks 61 835 69 07.

Poznań, dnia 26.04.2019 r.

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Poznaniu
prokurator Sylwester Napieralski

do góry