Nawigacja

Komunikaty

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu poszukuje osób posiadających informacje w sprawie zbrodni popełnionych w okresie od marca 1943 r. do kwietnia 1945 r. na polskich więźniach podobozu Wernigerode, należącego do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, przez członków niemieckiej załogi tego obozu

Marta Sankiewicz
Data publikacji 01.07.2019

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu prowadzi śledztwo o sygnaturze S.43.2019.Zn w sprawie zbrodni popełnionych w okresie od marca 1943 r. do kwietnia 1945 r. na polskich więźniach podobozu Wernigerode, należącego do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, przez członków niemieckiej załogi tego obozu. Obóz Wernigerode stanowiący filę obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, powstał w marcu 1943 r. i jako podobóz KL Buchenwald funkcjonował do kwietnia 1945 r., kiedy to go ewakuowano. Znajdował się w miejscowości Wernigerode, od której przejął nazwę. Był to obóz dla mężczyzn różnych narodowości, w tym Polaków. Przebywało w nim przeciętnie ok. 750 więźniów, zatrudnionych w zakładach budowy silników samolotowych w firmie Rautel-Werke Gmbh. Z uwagi na częste naloty lotnictwa alianckiego, w listopadzie 1944 r. został przeniesiony do miejscowości Hasserode. Do tej miejscowości przeniesiono tez ww. fabrykę silników lotniczych, gdzie więźniowie cały czas byli zatrudnieni. Praca trwała codziennie na dwie zmiany przez ponad 12 godzin. Więźniowie byli źle odżywiani, panowały fatalne warunki sanitarne. Zarówno w Wernigerode, jak i w Hasserode obóz składał się z drewnianych baraków, a jego teren otoczony był płotem z drutu kolczatego pod napięciem z licznymi wieżyczkami strażniczymi. Według ustaleń strony niemieckiej, poczynionych w toku postępowania 130 Js 43/74(Z) prowadzonego przez Der Leiter der Zentrallstele im Lande Nordrhein-Westfalen, w toku którego wykorzystano przekazane przez stronę polską materiały procesowe ze śledztwa II Ds. 75/70, pierwszym komendantem obozu Wernigerode do końca 1944 r. był Obersturmführer Hermann Grossmann, ur. 21.07.1901 r. w Petersdorf, stracony za zbrodnie wojenne w dniu 19.11.1948 r. Od końca 1944 r. do ewakuacji komendantem był dawny Hauptscharführer SS Hantke, po wojnie aresztowany w Czechosłowacji i stracony. W obozie tym dochodziło do licznych pobić więźniów i zabójstw, w tym Polaków, szczególnie podczas ewakuacji obozu w kwietniu 1945 r.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o telefoniczny (względnie listowny) kontakt z Oddziałową Komisją w Poznaniu krewnych ofiar, świadków zdarzeń lub osoby mające istotne informacje w tym zakresie, których do tej pory nie przesłuchano. Korespondencję prosimy kierować na adres: Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, 61-487 Poznań, ul. Rolna 45a, numer telefonu: 61 835 69 06 lub 61 835 69 13, fax 61 835 69 07.

Poznań, dnia 26.08.2019 r.

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Poznaniu
prokurator Sylwester Napieralski

do góry