Nawigacja

Książki – Poznań

Miasta Wolności. Poznań–Budapeszt 1956

  • Miasta Wolności. Poznań–Budapeszt 1956
    Miasta Wolności. Poznań–Budapeszt 1956

Rafał Reczek, Áron Máthé, Stanisław Jankowiak, Rafał Kościański, Miasta Wolności. Poznań–Budapeszt 1956, Poznań–Warszawa 2021, 576 s., ISBN 978-83-8229-369-2

Seria wydawnicza „Monografie”, t. 170

W 1956 r. zarówno w Polsce jak i na Węgrzech doszło do wystąpienia społeczeństwa przeciwko władzy komunistycznej. Na ulice stolicy Wielkopolski 28 czerwca wyszli robotnicy z największych w regionie zakładów pracy. Przez kilka godzin trwały walki, które zakończyło wejście do miasta wojska. Pokojowa manifestacja 23 października w Budapeszcie, podczas której głoszono poparcie dla zmian na szczycie władzy w Polsce, przerodziła się w powstanie. W Moskwie, wobec utraty zaufania Kremla do ówczesnych władz komunistycznych oraz groźby wyjścia Węgier z Układu Warszawskiego, podjęto decyzję o zbrojnej interwencji, która zakończyła się krwawą pacyfikacją kraju.

Książka wydana w dwóch wersjach językowych: polskiej i węgierskiej.

W sprzedaży tylko wersja polska.

 

 

Gdzie kupić publikacje:

Poznań

do góry