Nawigacja

Książki – Poznań

Sfragistyka w warsztacie badawczym historyka dziejów najnowszych

  • Sfragistyka w warsztacie badawczym historyka dziejów najnowszych
    Sfragistyka w warsztacie badawczym historyka dziejów najnowszych

Sfragistyka w warsztacie badawczym historyka dziejów najnowszych, red. Rafał Kościański, Edward Skibiński, Paweł Stróżyk, Poznań-Warszawa 2022, 312 s., ISBN 78-83-8229-466-8

Seria „Studia i Materiały Poznańskiego IPN”, t. LIII

W ramach współpracy pomiędzy UAM w Poznaniu a IPN Oddział w Poznaniu obyły się trzy konferencje naukowe z nauk pomocniczych historii oraz rekonstrukcji historycznej. Publikacja zawiera teksty wygłoszone podczas konferencji sfragistycznej. Materiał został uzupełniony o artykuły powstałe w okresie późniejszym, m.in. podczas studenckich badań zmierzających do przygotowania prac licencjackich i magisterskich z zakresu sfragistyki.

 

Gdzie kupić publikacje:

Poznań

do góry