Nawigacja

Książki – Poznań

Marzec ’68 w Wielkopolsce

Marzec '68 w Wielkopolsce, pod red. Stanisław Jankowiak, Jan Miłosz, Poznań 2006, s. 146 (seria „Materiały pomocnicze IPN”, t. 8)

Nakład wyczerpany

Publikacja zawiera referaty z sesji poświęconej wystąpieniom studenckim na terenie Poznania i ich konsekwencjom oraz dokumenty pochodzące z archiwów IPN i dawnego KW PZPR w Poznaniu. Autorzy artykułów przedstawiają nie tylko polityczne aspekty wydarzeń, w tym represje zastosowane wobec uczestników demonstracji, ale też ich oddźwięk w środkach masowego przekazu i poezji.  

Spis treści

Wstęp

Referaty:
1/ Jan Miłosz Przebieg Marca '68 w Poznaniu;
2/ Przemysław Zwiernik Represje wobec uczestników wydarzeń marcowych 1968 r. w Wielkopolsce;
3/ Dariusz Kram Reakcje prasy poznańskiej na Marzec '68;
4/ Paweł Czapczyk Polityka i poetyka. Wpływ wydarzeń marcowych na twórczość poetów Nowej Fali;
5/ Stanisław Jankowiak Władze wobec protestu studenckiego w marcu 1968 r.;
6/ Jerzy Eisler Marzec '68 w materiałach archiwalnych IPN;

Dokumenty:
Nr 1 - 1968 marzec 11, Poznań – Telefonogram Komendanta Wojewódzkiego MO do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczący sytuacji w środowisku studenckim po protestach studentów warszawskich
Nr 2 - 1968 marca 12, Poznań – Sprawozdanie sytuacyjne Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej do spraw Służby Bezpieczeństwa dla I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii robotniczej w Poznaniu dotyczące sytuacji w środowisku studenckim w dniu 11 marca 1968 roku.
Nr 3 - 1968 marzec 12, Poznań – Depesza szyfrowa Komendanta Wojewódzkiego MO do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przedstawiająca sytuację w godzinach porannych i popołudniowych pierwszego dnia protestów studenckich w Poznaniu
Nr 4 - 1968 marzec 12, Poznań – Informacja Służby Bezpieczeństwa dla Komendanta Wojewódzkiego MO o sytuacji i nastrojach wśród studentów po pierwszym wiecu popołudniu pierwszego dnia protestów studenckich w Poznaniu
Nr 5 - 1968 marzec 12, Poznań – Depesza szyfrowa Komendanta Wojewódzkiego MO do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przedstawiająca sytuację wieczorem pierwszego dnia protestów studenckich w Poznaniu
Nr 6 - 1968 marca 14, Poznań – Informacja Wydziału Organizacyjnego dla I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii robotniczej w Poznaniu dotyczące sytuacji w środowisku robotniczym i studenckim w dniu 13 marca 1968 roku.
Nr 7 - 1968 marzec 13, Poznań – Depesza szyfrowa Komendanta Wojewódzkiego MO do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przedstawiająca sytuację w drugim dniu protestów studenckich w Poznaniu.
Nr 8 - 1968 marzec 14, Poznań – Notatka służbowa ze spotkania rektorów WSE ze studentami w dniu 14 marca 1968 r. w godzinach 13.00 – 15.00 w holu budynku głównego WSE
Nr 9 - 1968 marzec 14, Poznań – Meldunek specjalny dotyczący sytuacji na poznańskich wyższych uczelniach i nastrojów wśród studentów w dniach 12 i 13 marca 1968 r. Egzemplarz przesłany do wiadomości I sekretarza KW PZPR w Poznaniu.
Nr 10 - 1968 marzec 14, Poznań – Depesza szyfrowa Komendanta Wojewódzkiego MO do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przedstawiająca sytuację w trzecim dniu protestów studenckich w Poznaniu.
Nr 11 - 1968 marzec 14, Poznań – Informacja specjalny dla kierownictwa Służby Bezpieczeństwa dotyczący sytuacji na poznańskich wyższych uczelniach i nastrojów wśród studentów w dniu 14 marca 1968 r. oraz w województwie poznańskim.
Nr 12 - 1968 marzec 15, Poznań – Meldunek specjalny dotyczący sytuacji na poznańskich wyższych uczelniach i nastrojów wśród studentów. Egzemplarz przesłany do wiadomości I sekretarza KW PZPR w Poznaniu.
Nr 13 - 1968 marzec 15, Poznań – Telefonogram do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zawierający charakterystyki skazanych na wniosek Wydziału Śledczego ds. SB KWMO przez Kolegia ds. Wykroczeń w Poznaniu w trybie przyśpieszonym.
Nr 14 - 1968 marzec 16, Poznań – Informacja o sytuacji na terenie miasta Poznania i województwa poznańskiego sporządzona dla kierownictwa Służby Bezpieczeństwa w Poznaniu.
Nr 15 - 1968 marzec 17, Poznań – Informacja o sytuacji na terenie miasta Poznania i województwa poznańskiego sporządzona dla kierownictwa Służby Bezpieczeństwa w Poznaniu.
Nr 16 - 1968 marzec 17, Poznań – Informacja o sytuacji na terenie miasta Poznania i województwa poznańskiego sporządzona dla kierownictwa Służby Bezpieczeństwa w Poznaniu.
Nr 17 - 1968 marzec 18, Poznań – Informacja o sytuacji na terenie miasta Poznania i województwa poznańskiego sporządzona dla kierownictwa Służby Bezpieczeństwa w Poznaniu.
Nr 18 - 1968 marzec 18, Poznań – Informacja o sytuacji na terenie miasta Poznania i województwa poznańskiego sporządzona dla kierownictwa Służby Bezpieczeństwa w Poznaniu.
Nr 19 - 1968 marzec 18, Warszawa – Telefonogram do Komendantów Wojewódzkich MO z poleceniem wiceministra spraw wewnętrznych dotyczącym przekazania informacji o realizacji jego dyrektywy o wcieleniu do wojska studentów i innych osób uczestniczących w protestach.
Nr 20 - 1968 marzec 18, Poznań – Telefonogram Komendanta Wojewódzkiego MO do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczący wykonania dyrektywy o wcielaniu do wojska uczestników protestów studenckich.
Nr 21 - 1968 marzec 19 Poznań – informacja o sytuacji na terenie miasta Poznania i województwa poznańskiego sporządzona dla kierownictwa Służby Bezpieczeństwa w Poznaniu.
Nr 22 - 1968 marzec 20, Poznań – informacja o sytuacji na terenie miasta Poznania i województwa poznańskiego sporządzona dla kierownictwa Służby Bezpieczeństwa w Poznaniu.
Nr 23 - 1968 marzec 21 Poznań –Szyfrogram Naczelnika Wydziału Śledczego KW MO w Poznaniu dotyczący liczby studentów zatrzymanych, aresztowanych, skazanych i zwolnionych na terenie miasta Poznania sporządzona dla Naczelnika Wydziału Inspekcji Biura Śledczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie.
Nr 24 - 1968 marzec 21 Poznań – informacja o sytuacji na terenie miasta Poznania i województwa poznańskiego sporządzona dla kierownictwa Służby Bezpieczeństwa w Poznaniu.
Nr 25 - 1968 marzec 21 Poznań – informacja o sytuacji na terenie miasta Poznania i województwa poznańskiego sporządzona dla kierownictwa Służby Bezpieczeństwa w Poznaniu.
Nr 26 - 1968 marzec 22 Poznań – informacja o sytuacji na terenie miasta Poznania i województwa poznańskiego sporządzona dla kierownictwa Służby Bezpieczeństwa w Poznaniu.
Nr 27 - 1968 marzec 22, Poznań - Informacja o sytuacji na terenie miasta Poznania i województwa poznańskiego sporządzona dla kierownictwa Służby Bezpieczeństwa w Poznaniu.
Nr 28 - 1968 marzec 24, Poznań – informacja o sytuacji na terenie miasta Poznania i województwa poznańskiego sporządzona dla kierownictwa Służby Bezpieczeństwa w Poznaniu.
Nr 29 - 1968 marzec 25 Poznań – informacja o sytuacji na terenie miasta Poznania i województwa poznańskiego sporządzona dla kierownictwa Służby Bezpieczeństwa w Poznaniu.
Nr 30 - 1968 marzec 26, Poznań – informacja o sytuacji na terenie miasta Poznania i województwa poznańskiego sporządzona dla kierownictwa Służby Bezpieczeństwa w Poznaniu.
Nr 31 - 1968 marzec 26, Poznań – Pismo przewodnie do wykazu osób aktywnie uczestniczących w zajściach studenckich w Poznaniu przesłanego przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego MO ds. SB w Poznaniu.
Nr 32 - 1968 marzec 26, Poznań – Wykaz osób aktywnie uczestniczących w zajściach studenckich w Poznaniu.
Nr 33 - 1968 marzec 27, Poznań – Informacja o sytuacji na terenie miasta Poznania i województwa poznańskiego sporządzona dla kierownictwa Służby Bezpieczeństwa w Poznaniu.
Nr 34 - 1968 marzec 28, Poznań – Pismo przewodnie do zestawienia liczby studentów i uczniów zaangażowanych w manifestacje.
Nr 35 - 1968 marzec 28, Poznań – Zestawienie obrazujące liczbę studentów i uczniów zaangażowanych w manifestacje z podziałem na grupy.
Nr 36 - 1968 marzec 28, Poznań – Informacja o sytuacji na terenie Poznania i województwa poznańskiego sporządzona dla kierownictwa Służby Bezpieczeństwa w Poznaniu.
Nr 37 - 1968 marzec 29, Poznań – Informacja o sytuacji na terenie miasta Poznania i województwa poznańskiego sporządzona dla kierownictwa Służby Bezpieczeństwa w Poznaniu.
Nr 38 - 1968 marzec 30, Poznań – Informacja o sytuacji na terenie miasta Poznania i województwa poznańskiego z sporządzona dla kierownictwa Służby Bezpieczeństwa w Poznaniu.
Nr 39 - 1968 sierpień 8, Poznań – Informacja Prokuratury Wojewódzkiej w Poznaniu dla I Sekretarza KW PZPR w Poznaniu dotycząca postępowań prokuratury wobec uczestników protestów marcowych w Poznaniu.
Nr 40 - 1968 marzec, Poznań – Ramowy plan przesłuchań dla oficerów śledczych Wydziału Śledczego KW MO ds. SB w Poznaniu.

Wersja elektroniczna książki

 

Gdzie kupić publikacje:

Poznań

do góry