Nawigacja

Książki – Poznań

Z dziejów Kościoła katolickiego w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim

Z dziejów Kościoła katolickiego w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim, pod red. Stanisława Jankowiaka i Jana Miłosza, Poznań 2004 (seria „Materiały pomocnicze IPN”, t. 3)

Nakład wyczerpany

W serii „Materiały pomocnicze BEP IPN” publikowane są źródła i opracowania stanowiące pomoce warsztatowe dla badaczy dziejów Polski w latach 1944–1989.

Zamieszczone w prezentowanej publikacji teksty są jedną z pierwszych prób przedstawienia stosunków między państwem a Kościołem w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Opisana tu została wizja Kościoła w programie dwóch systemów totalitarnych, a także zanalizowano różnorodne problemy z pierwszego okresu istnienia tzw. Polski Ludowej. Dzięki temu publikacja może służyć jako pomoc naukowa dla nauczycieli historii.

Spis treści

* ks. Zygmunt Zieliński – Kościół w ideologii narodowego socjalizmu
* Jan Żaryn – Władza komunistyczna wobec Kościoła katolickiego w Polsce 1945–1989 – ideologia i praktyka
* ks. Kazimierz Śmigiel – Prześladowanie duchowieństwa polskiego w czasie okupacji hitlerowskiej. Sytuacja i podsumowanie wyników badań
* ks. Leszek Wilczyński – Funkcja kościoła katolickiego w czasie okupacji hitlerowskiej na przykładzie parafii poznańskich pw. Matki boskiej Bolesnej i pw. św. Wojciecha
* Agnieszka Łuczak – Straty kościelnych dóbr kultury w czasie okupacji hitlerowskiej w tzw. Kraju Warty
* ks. Bernard Kołodziej – Losy wojenne Towarzystwa Chrystusowego na terenie Wielkopolski
* Krzysztof Stryjkowski – Administracja państwowa a Kościół rzymskokatolicki w województwie poznańskim w okresie wprowadzania dekretu o wolności sumienia i wyznania
* Stanisław Jankowiak – Walka o młodzież pomiędzy władzą komunistyczną a Kościołem katolickim w Polsce w latach 1945–1950
* ks. Czesław Pest – Konfiskaty majątku kościelnego przez władze komunistyczne w archidiecezji gnieźnieńskiej w świetle dokumentacji Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie
* Jan Miłosz – Likwidacja „CARITAS” w Wielkopolsce
* Konrad Białecki – „Sprawa ks. Maksymiliana Rode” jako przykład stosunku władz komunistycznych do tzw. księży pozytywnych
* Kazimierz Kozłowski – Protestanci i katolicy pomorscy wobec hitleryzmu i stalinizmu

 

Gdzie kupić publikacje:

Poznań

do góry