Nawigacja

Książki – Poznań

Stan wojenny w Wielkopolsce

Stan wojenny w Wielkopolsce, pod red. Stanisława Jankowiaka i Jana Miłosza, Poznań 2004, (seria „Konferencje” t. 22). 

Nakład wyczerpany

W serii „Konferencje IPN” publikowane są materiały będące plonem spotkań naukowych organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Prezentowany tom jest zbiorem referatów dotyczących okoliczności wprowadzenia i przebiegu stanu wojennego w Wielkopolsce.

Spis treści

* Jerzy Eisler – Stan badań nad stanem wojennym. Stan wojenny po dwudziestu latach – uwagi o stanie badań
* Stanisław Jankowiak – Sytuacja w Wielkopolsce 1980–1981
* Tomasz Rochatka – Nastroje robotników Poznania w latach 1981–1983
* Aleksandra Pietrowicz – Powstanie tymczasowego Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” i pierwszy okres jego działalności (do 28 grudnia 1982)
* Agnieszka Łuczak – Ofiary śmiertelne stanu wojennego w Poznaniu. Osoby zmarłe w niewyjaśnionych okolicznościach
* Arkadiusz Małyszka – Stan wojenny w Swarzędzu i okolicach
* Jan Macholak – Stan wojenny w Szczecinie w świetle akt Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
* Krzysztof Podemski – Dwadzieścia lat później. Stan wojenny w świadomości Polaków
* Przemysław Zwiernik – Opór i działalność opozycyjna młodzieży szkół średnich w latach 1981–1984

Wersja elektroniczna książki

 

Gdzie kupić publikacje:

Poznań

do góry