Nawigacja

Aktualności

Odsłonięcie Pomnika Żołnierzy Armii Krajowej – Leszno, 25 września 2020

Na skwerze przy ulicy Mickiewicza w Lesznie stanął Pomnik Armii Krajowej. O monument zabiegali członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, a zgodę na jego ustawienie wydali radni Rady Miejskiej Leszna. 25 września 2020 r. w ceremoniale wojskowym Prezydent Miasta Leszna dokonał uroczystego odsłonięcia pomnika.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji poległych żołnierzy AK. Część oficjalna odbyła się przy pomniku w obecności kompanii honorowej 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego, kompanii żołnierzy WOT oraz pocztów sztandarowych. Jako pierwszy głos zabrał Prezydent Leszna Łukasz Borowiak. Kolejno Minister Andrzej Dera odczytał list wystosowany przez prezydena Andrzeja Dudę, a wicewojewoda Aneta Niestrawska list premiera Mateusza Morawieckiego. Następnie głos zabierali pozostali uczestnicy uroczystości. Ostatnim elementem ceremonii było złożenie pod pomnikiem wiązanek kwiatów.

Instytut Pamięci Narodowej na uroczystości reprezentował Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Poznaniu Wojciech Chałupka.

Z tej okazji Instytut Pamięci Narodowej wraz z Miejską Biblioteką Publiczną im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie oraz Urzędem Miasta Leszna wydał książkę „Tajna Siódemka. Harcerska konspiracja w Lesznie” autorstwa prof. Waldemara Handke:

O tym, niewielkim – bo obejmującym sam początek okupacji – fragmencie obrazu oporu młodych Polaków z Leszna w Wielkopolsce opowiada to opracowanie. Traktuje ono o dziejach powstałej w Lesznie, w środowisku kolejarskiej młodzieży, konspiracji harcerskiej, która przyjęła miano „Tajnej Siódemki”, a która zrodziła się z kolejowej drużyny harcerskiej – zwanej „Czarną Siódemką”. Choć działała krótko – bo od 1935 roku – to wydała piękny owoc w postaci konspiracyjnej drużyny harcerskiej. Harcerze z „Tajnej Siódemki” zapłacili wysoką cenę za swoją wierność przyrzeczeniu i prawu harcerskiemu, w którym patriotyczne poczucie obowiązku było jedną z głównych zasad.

Ta publikacja jest hołdem dla tamtych młodych ludzi, ukształtowanych w szeregach kolejowej „Czarnej Siódemki”, którzy w imię wartości, w których zostali wychowani i ukształtowani, podjęli działalność w szeregach konspiracyjnej „Tajnej Siódemki”, będącej kontynuacją tej „Czarnej”. Dla nich słowa przyrzeczenia harcerskiego były jednoznacznym drogowskazem i zobowiązaniem. Potwierdzili to, aż do ofiary życia. Pamiętajmy o tym co ich prowadziło:

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszny Prawu Harcerskiemu.

Ze Wstępu

 

 

do góry