Nawigacja

Aktualności

65. rocznica Poznańskiego Czerwca 1956

W czwartek 28 czerwca 1956 roku o godz. 6.30 uruchomiono główną syrenę w Zakładach im. Józefa Stalina Poznań (ZISPO – ówczesna nazwa Zakładów Przemysłu Metalowego Hipolita Cegielskiego). Dla zgromadzonych w nich robotników – niezadowolonych ze swojej sytuacji bytowej, rozczarowanych pogarszającymi się warunkami pracy i ignorowaniem ich żądań przez władze – był to sygnał do rozpoczęcia manifestacji. W milczeniu wyszli z zakładów i skierowali pochód do centrum Poznania, w stronę siedzib władzy – Miejskiej Rady Narodowej (MRN) i Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KW PZPR), aby w ten sposób zmusić ją do konkretnych rozmów i nakłonić do ustępstw na rzecz polepszenia warunków pracy i życia. „Na czele pochodu Cegielskiego szły kobiety pracujące na kamieniu przy szlifowaniu ręcznym pudeł wagonów. Obdarte, wychudzone, w wykoślawionych drewniakach – wyglądały jak prawdziwe katorżnice. Za nimi pracownicy montażu i spawacze. Szliśmy spokojnie, bez żadnych okrzyków” – wspominał jeden z uczestników. Tak rozpoczął się bunt robotników i mieszkańców Poznania, spowodowany przede wszystkim złymi warunkami życia, będącymi wynikiem realizacji planu sześcioletniego.

 

 

Publikacja została przygotowana dzięki współpracy Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu oraz Wydziału Historii UAM w Poznaniu. Intencją autorów tego monograficznego opracowania jest propagowanie wiedzy o pierwszym w komunistycznej Polsce wybuchu robotniczego niezadowolenia. Publikacja wpisuje się w działania naukowe, edukacyjne i popularyzatorskie mające na celu coraz pełniejsze przedstawienie wiedzy na temat przyczyn, przebiegu i konsekwencji Protestu Poznańskich Robotników z 28 czerwca 1956 r., które przyczynią się do upamiętnienia tego wydarzenia oraz stanowią próbę oddania czci wszystkim, którzy w Poznaniu walczyli i zginęli, w imię wolności jednostki oraz prawa narodów do decydowania o swoim losie. Nakreślono proces, który doprowadził do erupcji społecznego niezadowolenia. Istotnym elementem książki jest przedstawienie reakcji na Poznański Czerwiec świata zachodniego oraz państw bloku komunistycznego. Ważnym komponentem publikacji są materiały ikonograficzne. Uzupełnieniem całości jest edycja z komentarzem naukowym szesnastu dokumentów źródłowych.

Pozostałe materiały:

  • 28 czerwca 1956 we wspomnieniach uczestników protestu – spot o Poznańskim Czerwcu 1956
  • „»Chleba i wolności«. Poznański Czerwiec 1956”. Dyskusja poznańskich historyków
  • Wykład dr. hab. Rafała Reczka „Kiedy Cyrankiewicz odrąbywał ręce poznaniakom”
  • Wykład dr. Piotra Grzelczaka „Luźne kartki”. Nowe źródła do dziejów Poznańskiego Czerwca 1956
do góry