Nawigacja

Aktualności

Inauguracja portalu IPN o Powstaniu Wielkopolskim w języku angielskim – Poznań, 17 lutego 2020

Portal pw.ipn.gov.pl upamiętniający bohaterski zryw naszych przodków w Powstaniu Wielkopolskim, przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej wspólnie z kilkunastoma instytucjami nauki, kultury i mediów, jest ciągle rozwijany i obecnie doczekał się wersji w języku angielskim: greaterpolanduprising.eu.

Uroczysta inauguracja portalu w jego angielskiej odsłonie oraz przedstawienie kolejnych Instytucji, które przyłączyły się do projektu, odbyła się 17 lutego 2020 r. o godz. 12.00 w Muzeum Narodowym w Poznaniu.

Wybór miejsca inauguracji portalu nie był przypadkowy. Gmach Muzeum to miejsce historycznie związane z Powstaniem oraz z późniejszą, blisko stuletnią tradycją gromadzenia i przechowywania pamięci o tym wolnościowym zrywie. Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja wystawy Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego „Wielkopolskie znaki zwycięstwa”, która pokazuje odznaki nadawane za udział w Powstaniu Wielkopolskim 1918–1919 w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydarzenie otworzył gospodarz miejsca, dyrektor Muzeum Narodowego  w Poznaniu Tomasz Łęcki. O idei portalu i instytucjach współtworzących projekt opowiedział dr hab. Rafał Reczek, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, który zaprezentował zgromadzonym anglojęzyczną wersję portalu oraz nowe materiały dodane na jego podstawową wersję. Następnie Jarosław Łuczak, kierownik Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, opowiedział o roli Muzeum Narodowego w upamiętnianiu Powstania Wielkopolskiego oraz o wystawie pokazującej odznaki przyznawane powstańcom. Reprezentujący Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk prof. dr hab. Filip Kaczmarek przybliżył wkład swojej instytucji w zawartość portalu. Całość zakończyła się wykładem prof. dr. hab. Konrada Białeckiego z IPN, który zarysował historię działań rozejmowych kończących Powstanie Wielkopolskie oraz opowiedział o mało znanej i bardzo ciekawej historii wagonu kolejowego, w którym podpisano zarówno rozejm w Compiègne, jak i ten w Trewirze (16 lutego 1919 r.), którego 101. rocznicę obchodziliśmy w tym roku.

W tym roku do grona instytucji włączających się w prace nad portalem i przekazujących cenne materiały dołączyły Muzeum Narodowe w Poznaniu oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.


W 2018 roku w 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu wspólnie z wieloma instytucjami nauki i kultury przygotował portal internetowy poświęcony temu ważnemu wydarzeniu: pw.ipn.gov.pl lub powstaniewielkopolskie.ipn.gov.pl.

Ideą portalu jest edukowanie, propagowanie i upamiętnianie Powstania Wielkopolskiego. Jego ważną zaletą jest otwarta formuła i uzupełnianie informacji poprzez zbieranie tekstów i materiałów z terenu całego województwa oraz zapraszanie do współpracy regionalistów, historyków i instytucji propagujących pamięć o Powstaniu.

Zaproszenie do współpracy przyjęło wielu uznanych historyków oraz najważniejsze instytucje będące depozytariuszami pamięci o Powstaniu Wielkopolskim.

Pełna lista instytucji współtworzących portal:

 • Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
 • Biblioteka Raczyńskich
 • Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu
 • Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19
 • Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych
 • Radio Poznań
 • TVP 3 Poznań – Telewizja Polska S.A.
 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Biblioteka Kórnicka PAN
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
 • Wydawnictwo Miejskie Posnania
 • Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne Gniazdo
 • Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
 • Muzeum Narodowe w Poznaniu
 • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu wszystkich osób i instytucji portal zbiera najważniejsze informacje o Powstaniu Wielkopolskim, w formie m.in. dokumentów narracyjnych, archiwalnych (źródeł pisanych oraz ikonografii), audycji i programów przygotowywanych przez radio i telewizję. Na portalu można zapoznać się również z literaturą przedmiotu. Portal ma być także ważnym narzędziem w procesie edukacji, dlatego przygotowano scenariusze lekcji dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi nawiązujemy do najlepszych wzorców pracy organicznej, która łączyła naszych przodków i tworzymy rzecz wyjątkową, która ma na kolejne długie lata służyć nie tylko Wielkopolanom, ale również wszystkim Polakom, którym chcemy mówić o heroizmie Wielkopolan i zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim.

 

Wydarzenie było rejestrowane fotograficznie i/lub filmowo, prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w wydarzeniu organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Poznaniu w załączniku poniżej.

do góry